Hautatu hizkuntza

 

Arantzazuko Frantziskotar Probintzia

1230.eko urteetakoak dira gure lehen fraide-komentuak. 1878an berreraiki zuten Kantabria Frantziskotar Probintzia, aurrena Espainian. Hego EHko lau herrialdeez gain —Nafarroa ere bai—, Santander, Errioxa, Valladolid, Burgos, Soria eta Guadalajara probintziak bildu izan ditu ordutik hona Kantabria Probintziak. 2000. urteaz geroztik Arantzazuko Frantziskotar Probintzia du izena.

 

Arantzazuko Frantziskotar Probintziaren oharra

2023ko azaroaren 21a

Rotako Auzitegiak (Madrilen) Francisco Javier Garrido Goitia anaiari buruz jakinarazi duen epaia dela eta, Arantzazuko Frantziskotar Probintziak ondorengoa adierazi nahi du:

  1. Francisco Javier Garrido Goitia anaia bi “mistizismo faltsu eta aitortza eskabide” kasurengatik zigortu dute eta Rotako auzitegiak epaia berretsi du.
  2. Arantzazuko Frantziskotar Probintziak egindako kaltea aitortzen du; erabat baztertzen du botere-, kontzientzia-, edo sexu-gehiegikeria dakarren jokabide oro, eta barkamena eskatzen du, aitzakiarik gabe, eragindako minagatik.
  3. Orobat, aitortzen dugu, Probintzia gisa, ez dugula beti jakin biktimen alboan egoten prozesu honetan. Horregatik, barkamena eskatzen diegu, haiei, Elizari eta gizarteari. Prest gaude, gure ahalegin guztia, eragindako kaltea osatzera bideratzeko.
  4. Francisco Javier Garrido anaiari, epaiak agindutako neurriak ezarri zaizkio. Besteak-beste: ministerio eta pastoral lan guztietatik aldentzea, liburu eta artikuluak publikatzeko galerazpena eta zuzendaritza edo aholkularitza espiritualean aritzeko debekua.
  5. Erakunde erlijioso bezala, gure esku dauden neurri guztiak hartzen ari gara halakorik berriro gerta ez dadin, inondik ere. Horrek esan nahi du zorrotz ezarriko ditugula inplementatzen ari garen prebentzio, erreparazio, formakuntza, jokaera kode eta kanpo ikuskaritza neurriak.
  6. Inork gehiegikeriaren bat sufritu badu gure erakundeko kideren baten eskutik, agintarien aurrean salatzera animatu nahi dugu, telefono honetara deituta: 644781 181 edo posta helbide honetara idatzita: transparencia.arantzazu@gmail.com

 

Gure karisma

San Frantzisko Asiskoaren Erregelaren lehen lerroan dago adierazita fraide jarraitzaileen karisma:

"Anaia txikien Erregela eta bizimodua hauxe da: Jesu Kristo gure Jaunaren Ebanjelio santua betetzea, obedientzian, berenik gabe eta kastitatean biziz".

Horren arabera, honetara dio Ordenaren Konstituzioetako lehen artikuluak: "Anaiek, San Frantziskoren jarraitzaile direnez, Ebanjelioko bizimodua bizi behar dute erro-errotik, otoitz eta deboziozko espirituan eta anai elkartasunean; penitentziaren eta txiki izatearen testigantza eman behar dute; eta gizon-emakume guztienganako maitasunean, mundu osoari eraman behar diote Ebanjelioaren berri ona; eta, beren egintzaz, adiskidetzea, bakea eta justizia predikatu behar dute".

Gure idazkaritzak

Anai Txikien apostolutza

Bizitza ebanjelikoa soiltasunez eta bihotz-alaitasunez bizitzea.

Anai bizieraren idazkaritza
Anai bizieraren idazkaritza

Anaidietan eguneroko bizitzaren es­pi­ritualitatea sustatzea, anaiei eta anaidiei lagun diezaiegun zentzuz, inplikazioz eta itxaropenez koka­tzen bizi ditugun murriztapen-ga­rai­otan.
Sormenezko leialtasunak: nola ira­un barrutik bizirik, egiten dugun hartan eta nola egon ikasketa edo aukera berrietara irekirik.

Gazteen pastoraltzaren batzordea
Gazteen pastoraltzaren batzordea

Gazte-pastoraltzaren lekuko taldeei lagun­tzea
Gure gazteei eragitea frantziskotar kutsuko batzarretan parte har de­zaten.

Ebanjelizazio idazkaritza
Ebanjelizazio idazkaritza

Gaur egun ebanjelizatzeko, agente edo e­ra­gileak sus­­tatu eta motibatzea.
Gure ospakizunei kutsu ebanjelizatzailea ematea.

Bokazioen pastoraltza
Bokazioen pastoraltza

Anaiarteei laguntzea, gaur egun anaia txikiaren bizimoldea nolakoa den era garbi, oso eta errealean adierazi eta proposa­tzen, beren e­tsenplu eta hitzez.
Bideak sustatu eta mesedetzea, pertsonek eta as­piranteek beren burua e­za­gutu dezaten, Jesu Kris­to eta San Frantzisko ge­ro eta hobeto deskubritu di­tzaten eta beren bokazioa diszernitu ahal izan dezaten.

Sozial idazkaritza
Sozial idazkaritza

Txikitasunean bi­zi­tzera animatu e­ta la­­guntzea gu­re anaiak.
Arlo Soziala indar­tzea gure bizi­tzan.

Bestelakoak
Bestelakoak

Hezkuntza eta ikasketen idazkaritza, administrazio eta obretakoidazkaritza, probintziako bibliotekaria.

 

Gure presentzia

Probintziak 88 bat fraide ditu, 13 anaiditan banatuta

 

Kuria Probintziala

Kuria Probintziala

Ministro Probintziala: Joxe Mari Arregi
Bikario probintziala: Juan Miguel Dorronsoro Mujika
Ekonomo probintziala: Manolo Pagola
Idazkari probintziala: Xebero Zinkunegi


Definitore-Kontseilariak:

Joxe Angel Egiguren
Ángel Pinedo
Mikel Hernansanz
Juan Maria Martinez de Ilarduia
Juan Ignacio Larrea

Kuriaren egoitza

Duque de Mandas kalea, 39
20012 Donostia

Hitz egiteko

Telefonoa: 943282288
ofm.arantzazu@gmail.com

Copyright

Copyright © 2024 Arantzazuko Frantziskotar Probintzia. Eskubide guztiak erreserbatuta.